Informējam, ka šajā Informatīvajā sistēmā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Informatīvās sistēmas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Informatīvo sistēmu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Sīkdatņu izmantošanas noteikumos.
Piekļuve informatīvai sistēmai
E-pasta adrese:
Parole:
Individuālo drošības kodu (paroli) Jūs varat atrast uz ikmēneša rēķina, sākot ar 2010.gada augustu.
Aizmirsta parole? Atjaunojiet to šeit!

Reģistrācija jauniem lietotājiem
Ja šo sistēmu apmeklējat pirmo reizi, Jums tiks piedāvāta reģistrācija.

Sveicam mūsu sistēmā!

Aktuālākie jaunumi sistēmā:
 • 2024-07-10 - Atjaunots parādnieku saraksts
 • 2024-07-10 - Pievienots uzrēķins uz pirmo jūliju, kā arī pievienoti jaunākie rēķini
 • 2024-07-02 - Skaitītāju rādījumu ievade ir atslēgta
 • 2024-05-15 -
  Par uzkopšanas veicēja maiņu

  Informējam, ka SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to teritoriju uzkopšanu sākot ar 2024.gada 1.jūniju pakāpeniski nodrošinās SIA “KULK”, kurš izvēlēts publiska iepirkuma rezultātā (izņemot mājas, kur īpašnieku kopība lēmusi par uzkopšanas veikšanu bez pārvaldnieka starpniecības). Pakalpojums tiks nodrošināts līdzšinējā kārtībā un apmērā.

  Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki vēlas mainīt noteikto uzkopšanas biežumu vai citus nosacījumus (ievērojot normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības), tad par vēlamajām izmaiņām aicinām mājas kontaktpersonu informēt savas mājas atbildīgo speciālistu.

 • 2024-03-01 - Publicēta dzīvojamās mājas ieņēmumu-izdevumu atskaite par 2023.gadu
 • 2023-02-15 -
  Par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu 

  Ūdens uzskaite un sadale dzīvojamās mājās notiek atbilstoši individuālo ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – ŪPS) rādījumiem, ievērojot pārvaldnieka apstiprināto kārtību vai dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinātu kārtību, izņemot mājas, ar kurām nav noslēgts pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums, tām tiek piemēroti Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

  Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina dzīvoklī esošo ŪPS verifikācija/nomaiņa. Lai mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji tiktu uzskatīti par derīgiem, tos jānomaina vai jāverificē ne retāk kā reizi četros gados. Informācija par katra ŪPS verifikācijas termiņa beigām ir pieejama:

  • dzīvokļu īpašniekiem autorizējoties pārvaldnieka mājas lapas sadaļā Dzīvokļu īpašniekiem / Skaitītāji, kā arī reģistrētām māju kontaktpersonām sadaļā E-lietas / Kontaktpersonām;
  • Pārvaldnieks vismaz trīs mēnešus pirms ŪPS atkārtotās verificēšanas/nomaiņas termiņa beigām rakstiski pakalpojuma rēķinā informē dzīvokļa īpašnieku.

  Dzīvokļa īpašnieks ŪPS nomaiņu var pieteikt jebkurā no šādiem veidiem:

  • pie pārvaldnieka;
  • pie pārvaldnieka sadarbības partneriem (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) – Saimnieciskās darbības veicējs Normunds Vīlips, IK “Jugāns”,  SIA “Orols ūdens uzskaite”, SIA “RV Saimnieks”;
  • pie jebkuras juridiskās vai fiziskās personas (turpmāk arī – Pakalpojuma sniedzējs), kura ir tiesīga veikt ŪPS uzstādīšanu un sagatavot ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas aktu – papildus informācija citi pakalpojumu sniedzēji.

  ŪPS skaitītāja pievienošanas vietu noplombē persona, kura veikusi ŪPS uzstādīšanu vai nomaiņu, kā arī šī persona atbild par ŪPS un tā plombēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai kontaktpersonai (ja tāda ir ievēlēta) ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā dzīvokļa īpašumā uzstādīto ŪPS rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli (vienlaikus ir tiesības veikt ŪPS skaitītāja fotofiksāciju).

  ŪPS verificēšana/nomaiņa/uzstādīšana ir maksas pakalpojums, ko apmaksā šādā kārtībā:

  • ja ŪPS verificēšana/nomaiņu/uzstādīšanu veic pārvaldnieks, tad ar to saistītās izmaksas ietver dzīvokļa īpašuma nākamā mēneša rēķinā;
  • ja ŪPS verificēšana/nomaiņu/uzstādīšanu veic cits Pakalpojuma sniedzējs, tad ar to saistītās izmaksas veic pēc Pakalpojuma sniedzēja nosacījumiem.

  Lai pārvaldnieks ŪPS varētu uzņemt uzskaitē, dzīvokļa īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (pēc savstarpējas vienošanās) jāiesniedz pārvaldniekam šādu informāciju par katru nomainīto/verificēto vai uzstādīto skaitītāju (Informācijai ir jābūt skaidri salasāmai!):

  1. Akts un fotofiksācijas:
  • vecā skaitītāja fotofiksācija, ar redzamu plombi, rādījumu, numuru (pirms demontāžas);
  • jaunā skaitītāja fotofiksācija ar redzamu plombi, rādījumu, numuru (pēc uzstādīšanas);
  • akts par skaitītāja nomaiņu, ko parakstījis dzīvokļa īpašnieks vai viņa pārstāvis un Pakalpojuma sniedzējs;
  • verificēta skaitītāja uzstādīšanas gadījumā – sertifikāts, kas apliecina šī skaitītāja verifikācijas faktu.
  1. Informācija jāiesniedz 3 darbdienu laikā pēc ŪPS verifikācijas/nomaiņas vai uzstādīšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendāra mēneša pēdējai darbdienai, jebkurā no šādiem veidiem:
  • izmantojot Informatīvo sistēmas sadaļu “Jautājumi” vai atsūtot e-pastā: skaititaji@jnip.lv, norādot uzstādīšanas adresi tālruņa Nr. saziņai un fotofiksāciju apvienotu vienā docdocxpdf vai edoc failā;
  • nogādājot klientu apkalpošanas centrā Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007, tajā skaitā fotofiksāciju izdrukas;
  • ar pasta starpniecību tos nosūtot Pārvaldniekam SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” uz juridisko adresi – Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, tajā skaitā fotofiksāciju izdrukas.

  ! Ja minētā informācija nebūs iesniegta pārvaldniekam noteiktajā apjomā un termiņos, pārvaldnieks pieņem, ka dzīvokļa īpašumā ŪPS nav derīgs vai nav uzstādīts. Šādā gadījumā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp minētajiem dzīvokļa īpašumiem atbilstoši tajā deklarēto personu skaitam – šādā gadījumā ūdens patēriņa starpība dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam, kas noteikta noslēgtajā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā, un atlikusī ūdens patēriņa starpības daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot to dzīvokļa īpašnieku/us, kura īpašumā ŪPS nav derīgs vai nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts.

 • 2022-11-24 -
  Cienījamie uzņēmuma klienti, dzīvokļu īpašnieki!
   
  Pateicamies, ka izvēlējāties mūsu uzņēmumu kā savu sadarbības partneri un esat kopā ar mums arī šobrīd. Šodienas sarežģītajā situācijā,  neskatoties uz iepriekšējiem energoresursu izmaksu un minimālās algas pieaugumiem, esam ilgstoši spējuši pārvaldīšanas maksas komponenti mūsu sniegto pakalpojumu klāstā noturēt nemainīgu.
   
  Tomēr, turpinoties energoresursu cenu kāpumam, strauji pieaugot inflācijai, no 01.01.2023 palielinoties minimālās darba algas slieksnim valstī, mums ir neiespējami nodrošināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, piesaistīt un noturēt kvalificētu darbaspēku, izpildīt saistības pret klientiem, domāt par uzņēmuma attīstību.
   
  Visu šo, no mums neatkarīgo iemeslu rezultātā, esam spiesti pieņemt lēmumu un no 01.01.2023 paaugstināt mūsu sniegto pakalpojumu cenas.
   
  Sākot ar 2023.gada 1.janvāri:
  • pārvaldīšanas (administratīvo) pakalpojuma maksa tiek noteikta 0.1768 EUR/m² + PVN21%
  • avārijas dienesta uzturēšanas maksa tiek noteikta 0.0295 EUR/m² + PVN21%.
  Būtiski, ka sakarā ar šīm izmaiņām maksa rēķina pozīcijā "pārvaldīšana" palielināsies tikai vidēji par 0.0672 EUR/m².
   
  Pateicamies Jums par līdzšinējo sadarbību un būsim priecīgi ar Jums kopā augt un attīstīties arī nākotnē.
 • 2022-11-15 - Autentifikācijas pakalpojums izmantojot eParaksts mobile rīku atkal ir pieejams
 • 2022-11-11 - Tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas autentifikācijas pakalpojums izmantojot eParaksts mobile rīku
 • 2022-11-09 - Bezmaksas e-seminārs. Māju renovācija – investīcijas vai izmaksas? Vairāk informācija šeit.
 • 2019-07-01 - Papildus esošajām autentifikācijas iespējām, pievienots eParaksts mobile rīks sistēmas lietotāju autentifikācijai
 • 2017-02-14 - Izveidota iespēja novērtēt pārvaldnieka sniegto pārvaldīšanas pakalpojumu kvalitāti
 • 2017-01-01 - Vairāku sadaļu apskatei, nepieciešams aizpildīt papildus autentifikāciju dzīvokļa īpāašnieka identificēšanai. Jaunā kārtība attieksies uz sadaļām „Mājas lieta”, „Parādnieki”, „Jautājumi” un „Saziņa”.
 • 2015-11-17 - Pievienota iespēja caurskatīt iesniegto ūdens patēriņa sadalījumu mājas robežās
 • 2013-05-30 - Pievienota jauna banka rēķinu apmaksai - Citadele
 • 2013-05-29 - Papildināts pakalpojumu sniedzēju saraksts ar kuriem ir iespējams sazināties. Sadarbība ir iesākta ar SIA Jelgavas autobusu parks
 • 2013-05-20 - Izveidota jauna iespēja tiešai saziņai ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (SIA Fortum Jelgava, SIA Jelgavas ūdens, SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi un Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra "Pilsētsaimniecība")
 • 2013-03-04 - Izveidota iespēja apskatīt mājas lietas elektronisko versiju
 • 2012-11-12 - Izstrādāta iespēja apskatīt iedzīvotāju maksājumu saistības siltumenerģijas pakalpojumu sniedzējam SIA "Fortum Jelgava"
 • 2012-05-29 - Izstrādāta iespēja novērtēt parādu dinamiku grafiski
Informatīvais e-pasts
it@jnip.lv
Privātuma politikaSistēmas lietošanas noteikumi © Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 2010